5. augusta 2012

Trening v stredu 8.8.2012 nebude.

Trening v stredu 8.8.2012 nebude.