6. marca 2012

Reportáž - Seminár s Shihan Dean Rostohar v Bratislave 3-4.3.2012

Seminár s Shihanom Deanom Rostoharom sa konal v Bratislave 3-4.3.2012.
Ďalšie informácie môžete nájsť na: