11. októbra 2011

Seminár s Šihanom M.Žipajom v Piešťanoch 12-13.11.2011